Terapia SI i usprawnianie zmysłów dziecka z zaburzeniami mowy

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jakie ma znaczenie dla jego późniejszej edukacji?
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) to działanie mające na celu ocenę indywidualnych potrzeb dziecka, analizę warunków rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem jego najbliższego otoczenia i rodziny, oraz przygotowanie i realizację indywidualnych programów stymulacji i usprawniania dziecka.
Zastosowanie terapii we wczesnym etapie rozwoju daje szybsze postępy usprawniania, często powoduje zahamowanie rozwoju wielu zaburzeń o postępującym charakterze oraz zapewnia lepszą kompensację deficytów i korekcję zaburzonych funkcji u małego dziecka.

[dt_sc_blockquote type=”type3″]Pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole to główny Cel WWR[/dt_sc_blockquote]

Główne zasady wczesnego wspomagania rozwoju
– jak najwcześniej dokonać diagnozy zaburzeń i zaproponować działania wspomagające jego rozwój,
– włączyć w proces rehabilitacji i rewalidacji rodziców,
– terapię realizować w naturalnym otoczeniu dziecka,
– indywidualnie podchodzić do dziecka i jego rodziny
Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć:
• rozwoju motorycznego,
• stymulacji polisensorycznej,
• rozwoju mowy i języka,
• orientacji i poruszania się w przestrzeni,
• usprawniania widzenia, słuchu,
• umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku,
• komunikacji z otoczeniem i funkcjonowania w relacjach z innymi.

Jakie są zadania WWR?
Rehabilitacja i rewalidacja dziecka ma charakter wieloprofilowego oddziaływania na zaburzenia.
Jest to często proces wymagający realizacji przez całe życie dziecka i obejmuje on:
– wielospecjalistyczną ocenę rozwoju (medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, ruchową),
– określenie strefy najbliższego rozwoju, czyli tego, co dziecko jest w stanie wykonać przy pomocy,
– ustalenie i realizowanie programu wieloprofilowego usprawniania,
– wspieranie rodziny dziecka z niepełnosprawnością.

Jakiego typu zajęcia w ramach WWR znajdziesz w Sensuo?

  • Ogólnorozwojowe
  • Logopedyczne
  • Neurologopedyczne
  • Integracji Sensorycznej
  • z Psychologiem
  • Terapii Ręki
  • Elektrostymulacji
  • Terapii widzenia

Kiedy zacząć terapię?

Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza i podejmie się działania stymulujące i wspomagające rozwój dziecka, tym lepsze rokowania dla dziecka i szansa na lepsze funkcjonowanie.
Czekanie na interwencję psychologa lub pedagoga aż do wieku szkolnego kosztuje zbyt wiele – utrwala niewłaściwe zachowania dziecka i nasila niekorzystne postawy rodziców.

[dt_sc_separator horizontal_type=”single-line”][dt_sc_sociable socials=”facebook” style=”rounded-border”]