Poradnia Sensuo

PORADNIA SENSUO

W Fundacji Sensuo wiemy jak ważna jest pomoc drugiej osoby!

W Naszej Poradni rozwiązujemy jeden z największych problemów jaki spotykamy w Naszym społeczeństwie – problem braku dostępu do diagnozy. Bezpłatnie diagnozujemy dzieci, których rodzin nie stać na wykonie pełnej i profesjonalnej diagnozy. Korzystamy z najnowocześniejszych narzędzi i zatrudniamy zespół najlepszych specjalistów w danych dziedzinach.

Dzięki konsekwentnej i prawidłowo dobranej terapii dajemy dzieciom szansę na prawidłowy rozwój, a ich rodzicom nadzieję na lepsze jutro. Każda kolejna godzina zajęć pod okiem naszych specjalistów pozwala dzieciom rozwijać się i nabierać sprawności.

Możemy pomóc w następujących dziedzinach:

  • Integracja Sensoryczna
  • Logopeda
  • Neurologopeda
  • Zaburzenia Karmienia, Neofobia i Wybiórczość Pokarmowa
  • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Scherborne
  • Metoda Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona
  • Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard-Blythe
  • Terapia Ręki
  • Terapia Bilateralna
  • Terapia Neurotaktylna

Nasi Specjaliści

Weronika Piskadło

Neurologopeda, Logopeda, Terapeuta SI

Integracja Sensoryczna SI

Integracja Sensoryczna to dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych w szczególności przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych. Pod wpływem umiejętnie dobranych stymulacji i zadań ruchowych, zarówno nadwrażliwość jak i zbyt niska reaktywność na bodźce zmysłowe ulegają poprawie. Dzieci stają się spokojniejsze, bo zaczynają rozumieć co się z nimi dzieje, czują się pewniejsze, silniejsze i nareszcie „czują” swoje ciało.

Logopeda

Cele terapii logopedycznej są różne i zależne od podłoża i charakteru problemów dziecka. Jej główne cele to: – usuwanie zaburzeń mowy (wad wymowy, jąkania i innych), – przywracanie mowy w przypadku jej utraty (tzw. afazji), – stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień w mowie, – podnoszenie sprawności językowej.

Neurologopeda

Neurologopeda pracuje z pacjentami z uszkodzeniami i dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, małymi dziećmi z obciążonym okresem ciążowym i okołoporodowym, zespołami genetycznymi, dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy o podłoży neurologicznym. Ponadto neurologopeda zajmuje się diagnozą i terapią funkcji pokarmowych u dzieci i osób dorosłych.

Terapia Zaburzeń Karmienia, Neofobii i Wybiórczości Pokarmowej

Zjawisko neofobii żywieniowej polega na tym, że dziecko boi się nowych pokarmów w całej ich okazałości, zatem odczuwa lęk nie tylko na widok lub zapach danego pokarmu, ale także boi się jego koloru, konsystencji. To zaburzenie jest stosunkowo łatwe do zdiagnozowania, ale niezwykle trudne do leczenia, wymagające czasu i cierpliwości. Terapia Zaburzeń Karmienia polega na tym, że w czasie terapii dziecko stopniowo przyzwyczaja się do pokarmów, zaczyna bawić się jedzeniem, dotyka go, brudzi się nim.

Metoda Ruchu Rozwijającego W. Scherborne

Metoda Weroniki Sherborne ze względu na swoją prostotę, efektywność i naturalność zyskała wielu zwolenników na całym świecie. W metodzie Weroniki Sherborne wykorzystuje się dotyk, ruch i wzajemne relacje fizyczne, społeczne i emocjonalne aby rozszerzyć świadomość samego siebie i pogłębić kontakt z innymi ludźmi. Metodę stosuje się zarówno w przypadku dzieci o prawidłowym rozwoju, jak i zaburzonym.

Terapia Neurotaktylna

Terapia Neurotaktylna to techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. W czasie terapii stosuje się specjalne techniki stymulacji, które pobudzają receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych. Terapia zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych oraz reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni.

Metoda Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona

Metoda Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona ma na celu pomoc w nauczaniu i uczeniu się, zaczynając od nauki szkolnej, a kończąc na rehabilitacji osób upośledzonych i niepełnosprawnych. Głównym założeniem jest usunięcie w ludzkim ciele i mózgu ukrytych blokad. Gimnastyka mózgu ma ogromne znaczenie dla dzieci dyslektycznych, dysgraficznych, nadpobudliwych, opóźnionych w rozwoju, z porażeniem mózgowym, czyli dla tych, u których współdziałanie obu półkul mózgowych jest zakłócone lub niepełne.

Terapia ręki

Terapia ręki uczy cierpliwości i stymuluje koncentrację uwagi. Stanowi doskonałe uzupełnienie terapii logopedycznej, dzięki silnej podstawie neurofizjologicznej (biologiczne podłoże powiązania precyzji ruchów palców dłoni z jakością wymowy i rozwojem mowy). Diagnoza jest podstawą, która pozwala wytyczyć cele oraz przygotować indywidualnie dobrany plan terapii dla danego dziecka.

Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard-Blythe

Terapia polega na prowadzeniu systematycznych, odpowiednich ćwiczeń ruchowych dających mózgowi „ drugą szansę” na zintegrowanie odruchów. Terapia przyniesie efekty w przypadku dzieci, które przejawiały specyficzne problemy z nauką , takie jak: dysleksja, dysgrafia, ADD, ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, trudności z nauką czytania i pisania, zaburzenia koordynacji i równowagi, duża rozpraszalność uwagi, opóźniony rozwój mowy, zespół Aspergera.

Terapia Bilateralna

Terapia Bilateralna jest metodą terapeutyczną, która wpływa na usprawnianie pracy obu półkul mózgowych, dzięki systematycznemu stosowaniu odpowiednio dobranych ćwiczeń ruchowych. Wpływa korzystnie jednocześnie na rozwój ruchowy, jak i procesy poznawcze.