Centrum Terapii Sensuo

Centrum Terapii Sensuo

W Centrum Terapii Sensuo rozwiązujemy jeden z największych problemów jaki spotykamy w Naszym społeczeństwie – problem braku dostępu do diagnozy. Bezpłatnie diagnozujemy dzieci, których rodzin nie stać na wykonie pełnej i profesjonalnej diagnozy. Korzystamy z najnowocześniejszych narzędzi i zatrudniamy zespół najlepszych specjalistów w danych dziedzinach.

Dzięki konsekwentnej i prawidłowo dobranej terapii dajemy dzieciom szansę na prawidłowy rozwój, a ich rodzicom nadzieję na lepsze jutro. Każda kolejna godzina zajęć pod okiem naszych specjalistów pozwala dzieciom rozwijać się i nabierać sprawności.

Centrum Terapii Sensuo to terapeuci w następujących dziedzinach:

 • Integracja Sensoryczna
 • Logopeda
 • Neurologopeda
 • Zaburzenia Karmienia, Neofobia i Wybiórczość Pokarmowa
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Scherborne
 • Terapia Ręki
 • Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard-Blythe
 • Terapia Bilateralna
 • Metoda Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona
 • Terapia Neurotaktylna
Centrum Terapii Sensuo

Nasi Specjaliści

Centrum Terapii Sensuo - Weronika Piskadło

Weronika Piskadło

Neurologopeda, Terapeuta SI, Pedagog

Centrum Terapii Sensuo - Agnieszka Sobecka

Agnieszka Sobecka

Terapeuta SI, Pedagog

Centrum Terapii Sensuo Marta Hejenkowska

Marta Hejenkowska

Psycholog dziecięcy, Pedagog

Centrum Terapii Sensuo Sylwia Biel

Sylwia Biel

Fizjoterapeuta

Centrum Terapii Sensuo Weronika Matyjasik

Weronika Matyjasik

Terapeuta, Pedagog

Centrum Terapii Sensuo Paulina Partyka

Paulina Partyka

Terapeuta SI, Pedagog

Centrum Terapii Sensuo Dominika Górska

Dominika Górska

Logopeda - Wolontariusz

Patrycja Kubik

Patrycja Kubik

TERAPEUTA WZROKU

Czekamy na Twój kontakt!

Dane kontaktowe znajdziesz TUTAJ

W Centrum Terapii Sensuo wiemy jak ważna jest pomoc drugiej osoby!

Zobacz co proponujemy:

Integracja Sensoryczna SI

Integracja Sensoryczna to dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych w szczególności przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych. Pod wpływem umiejętnie dobranych stymulacji i zadań ruchowych, zarówno nadwrażliwość jak i zbyt niska reaktywność ulegają poprawie. W efekcie dzieci stają się spokojniejsze, są pewniejsze i „czują” swoje ciało.

Logopeda

Cele terapii logopedycznej są różne i zależne od podłoża i charakteru problemów dziecka. W efekcie  prawidłowej terapii twoje dziecko zrealizuje cele:

 • usunięcie zaburzeń mowy,
 • przywrócenie mowy w przypadku jej utraty,
 • stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień w mowie,
 • podnoszenie sprawności językowej.

Neurologopeda

Neurologopeda pracuje z pacjentami z uszkodzeniami i dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego. U  małych dzieci z obciążonym okresem ciążowym i okołoporodowym, zespołami genetycznymi. Dlatego też terapeuta pracuje z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy czy zaburzeniami mowy i komunikacji.

Terapia Zaburzeń Karmienia, Neofobii i Wybiórczości Pokarmowej

Zjawisko neofobii żywieniowej polega na tym, że dziecko boi się nowych pokarmów w całej ich okazałości. W efekcie odczuwa lęk nie tylko na widok lub zapach danego pokarmu, ale także boi się jego koloru, konsystencji. To zaburzenie jest stosunkowo łatwe do zdiagnozowania, ale niezwykle trudne do leczenia, wymagające czasu i cierpliwości. Dlatego też dbamy o to, aby w czasie terapii dziecko stopniowo przyzwyczajało się do pokarmów, zaczęło bawić się jedzeniem, dotykać go, brudzić się nim.

Metoda Ruchu Rozwijającego W. Scherborne

Metoda Weroniki Sherborne ze względu na swoją prostotę, efektywność i naturalność zyskała wielu zwolenników na całym świecie. W metodzie Weroniki Sherborne wykorzystuje się dotyk, ruch i wzajemne relacje fizyczne, społeczne i emocjonalne. W efekcie rozszerzamy świadomość samego siebie i pogłębiamy kontakt z innymi ludźmi. Metodę stosuje się zarówno w przypadku dzieci o prawidłowym rozwoju, jak i zaburzonym.

wczesne wspomaganie rozwoju - Centrum Terapii Sensuo

Terapia Neurotaktylna

Terapia Neurotaktylna to techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. W czasie terapii stosuje się specjalne techniki stymulacji, które pobudzają receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych. W efekcie zwiększa się świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych.

Metoda Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona

Metoda Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona ma na celu pomoc w nauczaniu i uczeniu się, zaczynając od nauki szkolnej, a kończąc na rehabilitacji osób upośledzonych i niepełnosprawnych. Głównym założeniem jest usunięcie w ludzkim ciele i mózgu ukrytych blokad. Gimnastyka mózgu ma ogromne znaczenie dla dzieci dyslektycznych, dysgraficznych, nadpobudliwych, opóźnionych w rozwoju, z porażeniem mózgowym. Czyli dla tych, u których współdziałanie obu półkul mózgowych jest zakłócone lub niepełne.

Terapia ręki

Terapia ręki uczy cierpliwości i stymuluje koncentrację uwagi. Stanowi doskonałe uzupełnienie terapii logopedycznej, dzięki silnej podstawie neurofizjologicznej. Jest to biologiczne podłoże powiązania precyzji ruchów palców dłoni z jakością wymowy i rozwojem mowy. Diagnoza jest podstawą, która pozwala wytyczyć cele oraz przygotować indywidualnie dobrany plan terapii dla danego dziecka.

Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard-Blythe

Terapia polega na prowadzeniu systematycznych, odpowiednich ćwiczeń ruchowych dających mózgowi „ drugą szansę” na zintegrowanie odruchów. W efekcie terapia pomoże dzieciom, które przejawiały specyficzne problemy z nauką , takie jak: dysleksja, dysgrafia, ADD, ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, trudności z nauką czytania i pisania, zaburzenia koordynacji i równowagi, duża rozpraszalność uwagi, opóźniony rozwój mowy, zespół Aspergera.

Terapia Bilateralna

Terapia Bilateralna jest metodą terapeutyczną, która wpływa na usprawnianie pracy obu półkul mózgowych. Dlatego dzięki systematycznemu stosowaniu odpowiednio dobranych ćwiczeń ruchowych wpływa korzystnie na rozwój ruchowy, jak i procesy poznawcze.

Już teraz polub Nasz profil na Facebook.com